Regulamin zamieszczania ogłoszeń w serwisie internetowym Sanowiak.pl

Sanocki serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem www.sanowiak.pl jest serwisem ogłoszeń internetowych, dalej określany w tym regulaminie jako Serwis.

Jako użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z serwisu.

Użytkownik umieszczający ogłoszenie oraz wpisując swoje dane do zasobów serwisu oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał.

1.Za umieszczenie ogłoszenia nie są pobierane opłaty (z wyjątkiem ogłoszeń promowanych RED i GOLD).

2.Ogłoszenia zamieszczane na łamach serwisu sanowiak.pl skierowane są do mieszkańców miasta Sanoka i okolic.

3.Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający ogłoszenie użytkownik.

4.Sanowiak.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
 • informacje zawarte w ogłoszeniach ,ich prawdziwość i wiarygodność
 • roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwis
 • zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie
 • oferty zawarte w ogłoszeniach
 • towary i usługi
 • zgodność usług i towarów z opisem
5.Sanowiak.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami serwisu ogłoszeniowego. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu spoczywa na użytkownikach.

6.Niedozwolone jest reklamowanie lub oferowanie następujących towarów:
 • organów ludzkich
 • broni
 • narkotyków i materiałów pornograficznych
 • towarów pochodzących z kradzieży
 • towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego
 • informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe
 • zarabiania poprzez odbieranie maili, itp.
 • towarów, które nie istnieją
 • ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich
 • towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich
 • produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza
7.Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.

8.Od roku 2012 zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zakaz nie dotyczy hodowli zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. W praktyce oznacza to że handel psami i kotami może dotyczyć jedynie zarejestrowanych hodowli czyli zwierząt posiadających rodowód. Zabronione jest też wprowadzanie do obrotu (sprzedaży) zwierząt poza miejscami ich chowu lub hodowli. Po nowego zwierzaka będzie więc trzeba udać się wprost w miejsce hodowli. Ich sprzedaż (oraz kupno!) na targowiskach, giełdach i w domach prywatnych jest zabroniona. Pozostałe zwierzaki, nie pochodzące z hodowli, można jedynie przekazywać za darmo. Sprzedaż psów i kotów spoza hodowli, bez rodowodu jest na mocy nowej ustawy zabroniona!

9.Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.

10.To samo ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upłynięciu terminu publikacji ogłoszenia zamieszczonego wcześniej. Termin publikacji ogłoszenia wynosi, w zależności od typu danego ogłoszenia(ogłoszenie zwykłe BEZPŁATNE 60 dni, RED i GOLD 21 dni)

11.Niedozwolone jest umieszczanie adresów internetowych (linków) do stron internetowych, oraz ogłoszeń posiadających cechy firmowych ogłoszeń reklamowych w treści ogłoszeń bezpłatnych. Adresy takie będą usuwane z treści ogłoszenia.

12.Użytkownicy, chcący umieszczać adresy internetowe swoich stron internetowych (linki), oraz ogłoszenia posiadające cechy firmowych ogłoszeń reklamowych, mogą umieszczać je jako płatne reklamy w postaci graficznej w dziale "Reklama". Wymaga to uzgodnień z administratorem serwisu Sanowiak.pl.

13.Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie.

14.Sanowiak.pl zastrzega sobie prawo do:
 • usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem
 • modyfikowania niniejszego regulaminu
 • czasowego przerywania pracy serwisu
 • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

15.Użytkownik korzystający z Sanowiak.pl zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez serwis.
Reklama
mapalogo